Txikien hezikaten funtzesko segurtasun nozioak barneratuta egon behar direlako #seguridaddesdepequenos.

6 urtetatik aurrera umeei zuzendutako igeriketa klub bat da, umeak teknikoki prestatzeko, eta beraien garapen fisiko, sozial eta intelektualean Iaguntzeko helburua duena. Era berean, igeriketako kirolean Iehiatu nahi duten adin guztietako pertsonentzako zuzendua ere badago.

Salbamendu eta Sorospena

2013.urtean salbamendu eta sorospeneko modalitatean hasi ginen Iehiatzen ( Kirol Salbamendu eta Sorospena ) . Kirol hau, hasiera batean, Sorospeneko profesionalek beraien Iana egiteko, fisiko zein psikologikoki, ongi entrenatuak egoteko, duten beharrizanetik  jaiotzen da . Gerora, kirol arloa, arlo humanitariotik banatzen joan da, eta egun, erabat desberdinduak daude. Kirol honen jarduerak, forma fisiko on bat Iortzen Iaguntzen du, funtsean, egin beharreko ekintzek, beste zenbaiten artean, habilidadea, abiadura , eta  erresistentzia bezalako atalak Iantzea eskatzen duelako.

BERRIAK

 

 

 

BABESLE